حلماساداتحلماسادات، تا این لحظه: 2 سال و 5 ماه و 5 روز سن داره

💞یادداشت برای حلماسادات💞

helma-sadat.ir

جدال با حلما😥

  داره باهاش منطقی حرف میزنه که عزیزم وقت استراحته بخواب صبح پدر منو درآورد نتیجه ش گریه و بیهوشی من شد...الانم این طفلک خسته کوفته از کار اومده نوبت بابایی که پدرش دربیاد امروز به هیچ وجه به هیچ صراطی مستقیم نیس قسم خورده اذیتمون کنه....از وضع خونه هم که نگم براتون☠         بلاخره با کلی التماس خوابید       ...
22 اسفند 1396