حلماساداتحلماسادات، تا این لحظه 2 سال و 8 روز سن دارد

💞یادداشت برای حلماسادات💞

helma-sadat.ir

😵

۹۷/۴/۱۴ امروزو فراموش نمیکنم حلماسادات طاهری لک گوشیمو از رومیز پرت کرد زمین و تاچش شکست @mamhelma...
16 بهمن 1397