حلماساداتحلماسادات، تا این لحظه 1 سال و 10 ماه و 9 روز سن دارد

💞یادداشت برای حلماسادات💞

helma-sadat.ir

و باااااز هم حلما و آب🤣

  و باااااز هم حلما و آب🤣 خوب همینه بهش میگم شربت،خودش که قنده همه شم تو آبه ترکیبش میشه شررررررربت😍 صفا تو دهاتمون لک ارومیه🍃   اوه نازنینم! اگر می توانستم کاری می کردم که گل ها فقط برای تو بشکفند و باران فقط برای تو ببارد ...
20 بهمن 1397

شیطون بلاهای کوچولو😍+فیلم

شیطون بلاهای کوچولو😍 فداتون بشم که انقد خوشگلین❤️ حلماو دخترعمه جونش کلی امروز باهم صفاکردن👭   اوه عزیزم! اگر می توانستم کاری می کردم پرندگان فقط برای تو آواز بخوانند و خورشید فقط برای تو نورافشانی کند     ...
20 بهمن 1397

هزارماشالله به هوشت شربتم😍+فیلم

هزارماشالله به هوشت شربتم😍 چندباری که انجام دادن حتی یکی ام اشتباه نکرد😎 لاحول ولاقوة الابالله😁   فرشته دوست داشتنی من تو یکی از زیباترین معجزات زندگی ام هستی یکی از بزرگ ترین شادی هایی که من تاکنون درک کرده ام و یکی از دلایلی که روشنی و خنده و شادی بیشتری در جهانم وجود دارد دوست دارم دختر کوچولوی عزیزم   ...
20 بهمن 1397

گرما و قطعی برق+فیلم

حلما دراعتراض به گرما و قطعی برق👊   دختری مانند گل زیبا و پاک از همه ناراستی‌ها او بری او گل کاشانه ما می‌شود می‌کند بر ماهتاب او سروری لطف حق شامل شده بر حال ما می‌گشاید یک به یک بر ما دری     ...
19 بهمن 1397